Poštovani !

Ove godine USPDR "AJKULA" organizira dva ljetna kampa za djecu i mladež i to jedan na području Vukovarsko-srijemske županije točnije u mjestu Cerna nedaleko grada Županje, a drugi na izvoru Rječine kao i prošlog ljeta.

Novost u odnosu na prošlu godinu je ta da u organizaciji kampa na području Vukovarsko-srijemske županije točnije u mjestu Cerna nedaleko grada Županje uz našu udrugu sudjeluju još tri udruge Specijalne policije .

Kamp će se održati u dva vremenska termina, a u svakom terminu iz naše Udruge može ići desetero djece u dobi od 13 do 18 godina. Prvi termin je od 15.07. do 20.07. 2013. dok je drugi od 22.07. do 27.07 2013. godine.

Cijena Kampa je 200 kuna po djetetu s time da će svakom djetetu biti vraćen taj novac na kampu kao đeparac.

U privitku "Kamp mladeži 2013" nalazi se program rada kampa točno po danima.

Rok za prijavu djece za sudjelovanje na Kampu je 01.07. 2013 godine.

USPDR „Ajkula“ u vremenskom periodu od 25. do 27.srpnja 2013. godine organizira zadjecu i mladež u rasponu od 13-18 godina bez obzira na spol, ljetni kamp -„ Ajkula 2013“ koji će biti smješten na području oko izvora Rječine.

Sve prijave za kamp na Rječini se zaprimaju do 10.srpnja 2012. godine do 22,00 sati u sjedištu USPDR „Ajkula“.

Prilikom svake Prijave roditelj odnosno staratelj potpisuje i Izjavu o suglasnosti i odgovornosti roditelja.

Prilikom prijave plaća se cijena ljetnog kampa. Detalji kampa kao i cijena po djetetu nala ze se u privitku "Kamp mladeži 2013-Rječina"

Svi zainteresirani neka se jave na brojeve telefona

  • P. Prpić 091 228-9883 ili
  • I.Sarađen 091 433-0490

PRIVICI:

  1. Kamp mladeži 2013.g.
  2. Obavijest kamp mladeži 2013.g. Riječina

 

tajnik USPDR "AJKULA"

I. Sarađen